Category : prawo

Trzy najważniejsze rzeczy, które każdy powinien wiedzieć o prawie

Prawo to temat, który dla wielu osób może wydawać się skomplikowany i nieprzystępny. Jednakże, każdy z nas jest zobligowany do przestrzegania pewnych zasad i norm prawnych, które regulują funkcjonowanie społeczeństwa. Dlatego też, warto znać podstawowe informacje na temat prawa, aby móc skutecznie funkcjonować w społeczeństwie. W tym tekście przedstawiam trzy najważniejsze rzeczy, które każdy powinien wiedzieć o prawie.

(więcej…)


Jakie są najważniejsze zasady prawne, których powinniśmy przestrzegać?

Prawo jest jednym z fundamentów naszej cywilizacji. Bez niego nasze społeczeństwo byłoby chaotyczne i nieprzewidywalne. Dlatego tak ważne jest, abyśmy przestrzegali zasad prawnych, które rządzą naszym życiem. W tym artykule omówimy najważniejsze zasady prawne, których powinniśmy przestrzegać, aby nasze życie było bezpieczne i stabilne.

(więcej…)


Zarządzanie w ochronie środowiska – najważniejsze informacje

Zarządzanie środowiskiem i ochrona środowiska to proces ochrony środowiska poprzez monitorowanie interakcji człowieka z ich środowiskiem i różnymi jego składnikami. Możemy ocenić wpływ działalności człowieka na środowisko poprzez zarządzanie środowiskowe. Zarządzanie środowiskowe pomaga nam identyfikować czynniki, które mogą prowadzić do degradacji środowiska i pomaga w przewidywaniu przyszłości, które mogą mieć wpływ na życie obecnych i przyszłych pokoleń. Głównym celem jest utrzymanie i poprawa zasobów środowiska, takich jak powietrze, gleba, lasy, woda, paliwa kopalne itp. Pomaga utrzymać integralność różnych ekosystemów, które wspierają podtrzymywanie życia na tej planecie. (więcej…)


Czym kierować się wybierając radcę prawnego

Czasami w życiu przytrafiają się sytuacje, w których konieczna jest pomoc prawna. Powody takiej potrzeby mogą być naprawdę różne. Jeśli nie posiada się wiedzy prawnej, lepiej takich problemów nie rozwiązywać na własną rękę. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalisty, czyli w tym przypadku radcy prawnego. Na rynku działa oczywiście wiele kancelarii radcowskich. Czym zatem kierować się wybierając radcę prawnego?

(więcej…)

Prawnicy specjalizujący się w prawie karnym – czym się zajmują?

Prawo karne (Adwokat – prawno karne) obejmuje szereg różnych spraw, jednak jest bardzo ważną gałęzią prawa, ponieważ związane jest z osobami, które popełnią czyny karalne. Za takie czyny można bardzo surowo odpowiedzieć, trafiając do więzienia na dożywocie lub też 25 lat, w zależności od popełnionego czynu oraz oceny sądu. Prawnicy, którzy specjalizują się w tej odmianie prawa muszą posiadać odpowiednie wykształcenie oraz przygotowanie do wykonywania zawodu, tak aby w miarę możliwości bronić swoich klientów przed wymiarem sprawiedliwości, np. wtedy, gdy istnieją przesłanki, że dana osoba nie popełniła zabronionego czynu.

Trzy podstawowe funkcje prawa karnego

Prawnicy, którzy są ściśle związani z prawem karnym mają pełną świadomość tego, że prawo karne związane jest z trzema głównymi funkcjami:

  • sprawiedliwościową – dzięki temu osoba pokrzywdzona może otrzymać swego rodzaju zadośćuczynienie,
  • ochronną – polega na ochronie dóbr oraz mienia, dzięki czemu nie dostaną się one w ręce niebezpiecznych i niepowołanych do tego osób,
  • gwarancyjną – w ten sposób obywatele mają pewność, iż nie są pod stałą kontrolą aparatu rządzącego, znajdą się pod nią wyłącznie wtedy, gdy zaistnieją ku temu odpowiednie przesłanki, np. popełnienie czynu karalnego.

Z reguły osoby odpowiadające przed sądem w sprawach karnych popełnili bardzo ciężkie przestępstwa, jednak trzeba mieć świadomość tego, że dopóki wyrok nie zapadnie, każda osoba ma prawo do obrony, ponieważ być może nie popełniła zarzucanego mu czynu.

Jakimi sprawami zajmuje się prawo karne?

Prawo karne zajmuje się rozpatrywaniem wielu różnych spraw, wśród których należy wyróżnić przede wszystkim sprawy materialne. Oczywiście w ramach prawa karnego prowadzone są także wszelkie czynności procesowe, a więc działania realizowane wobec obowiązujących norm prawnych i rozwiązań sądowych. Istnieje jeszcze pewna odmiana prawa karnego, a mianowicie wersja wykonawcza, a więc zasądzanie odbycia poważnych kar dla przestępców, którzy mają na swoim koncie bardzo istotne czyny karalne, o wysokiej szkodliwości społecznej. 

Konsultacje: https://adwokat-kaliszewski.pl/


Prawo daje możliwości

krata

Prawo reguluje wszystkie ludzkie sprawy.

(więcej…)

Organizacja kancelarii prawnej

globus

Niemożliwym jest wykonywać zawód prawniczy z wolnego ramienia, gdyż w ten sposób ukształtowany jest obecnie polski rynek. Działanie z ramienia kancelarii wzmacnia pewność prawa i świadczonych przez specjalistów usług, zwiększa także zaufanie klienta. By zagłębić się w strukturę kancelarii, trzeba począć od sprawdzenia jak tworzy się ją od podstaw.

(więcej…)

Kim jest pełnomocnik procesowy?

klucz

Występowanie przed sądem nie należy ani do zadań łatwych, ani szczególnie przyjemnych. Nic zatem dziwnego, że często poszukuje się osoby znacznie bardziej kompetentnej, która mogłaby sprostać temu wyzwaniu. Osobą taką może być pełnomocnik procesowy, warto więc zadać sobie pytanie o to, co może nam on zaproponować.

(więcej…)

Prawo administracyjne – definicja

Prawo administracyjne to gałąź prawa regulująca relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwowymi oraz pomiędzy państwem a obywatelami. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze cechy charakterystyczne prawa administracyjnego. Zapraszamy do lektury!

Historia prawa administracyjnego 

Historia prawa administracyjnego (https://adwokat-kaliszewski.pl/prawo-administracyjne/) sięga końca XVIII wieku i jest związana z rewolucją francuską oraz z rozwojem prawa publicznego, który miał miejsce w państwach absolutyzmu oświeconego. Wszystkie te państwa bardzo dokładnie określały zasady i normy dotyczące życia społecznego. 

Prawo administracyjne – definicja 

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa, która obejmuje zespół norm generalnie-abstrakcyjnych, które posiadają charakter materialny o mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym. Regulują one sytuacją prawną podmiotów, które nie są podporządkowane organom administracji publicznej. Wśród podstawowych cech charakterystycznych prawa administracyjnego wyróżnia się między innymi możliwość użycia środków przymusu państwowego w celu jego wyegzekwowania. 

Normy prawa administracyjnego mogą oddziaływać bezpośrednio oraz pośrednio. Bezpośrednio oddziałują przez ustanawianie w nich uprawnień obowiązków oraz uprawnień, których realizowanie podlega kontroli organów administracji państwowej. Oddziaływanie pośrednie ma miejsce za sprawą stosowanie norm za pomocą decyzji administracyjnych poszczególnych organów. 

Rodzaje prawa administracyjnego w Polsce 

Prawo administracyjne w naszym kraju dzieli się na kilka obszarów. Są one następujące:

  • prawo administracyjne procesowe – jest to prawo określające wytyczne dotyczące przeprowadzania postępowania administracyjnego
  • prawo administracyjne materialne – określa prawa oraz obowiązki obywateli oraz wszystkich organów administracji państwowej, 
  • prawo administracyjne ustrojowe – reguluje strukturę oraz zasady działania polskiej administracji. 

Ponadto, można wyodrębnić jeszcze prawo urzędnicze – dotyczy ono statusu funkcjonariuszy publicznych, czyli urzędników państwowych. 

Autor: Adwokat Michał Kaliszewski


Jak zostać sędzią?

glowa

Jednym z zawodów zaufania publicznego jest sędzia. Droga do jego piastowania jest jednak długa i nie obejmuje ona wyłącznie studiów prawniczych. Warto wiedzieć, co należy zrobić, aby móc zostać sędzią.

(więcej…)