Tag : finanse

Warianty spółek kapitałowych oraz ich charakterystyka – Część 2

W dzisiejszym artykule zaprezentujemy popularne warianty spółek kapitałowych pokrótce je charakteryzując.

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest wyjątkowo specyficzną formą spółki kapitałowej. Ów rodzaj służy wyłącznie do wykonywania tzw. zawodów wolnych. Z racji owej przynależności posiada ona wiele ograniczeń,a jednym z ważniejszych jest fakt, iż założyć mogą ją tylko osoby fizyczne,które pod względem prawa nie posiadają działalności gospodarczej. W tym przypadku mechanizm regulacji prawnych jest podobny do spółki jawnej, bowiem spółka partnerska znajduje swe przepisy prawa w Kodeksie Spółek Handlowych. Z owych przepisów warto odnotować prawny przymus umiejscowienia w nazwie firmy przynajmniej jednego nazwiska partnera. Zabieg ten można zauważyć na podstawie kancelarii adwokackich, które w swych nazwał posługują się powszechnym schematem – „Kowalski i Partnerzy”. W przeciwieństwie do spółek wymienionych w poprzedniej części artykułu współwłaściciele ponoszą odpowiedzialność zbiorową,czyli odpowiadają solidarnie całym swym majątkiem wyłącznie za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem zawodu wolnego. W praktyce dotyczy to przede wszystkim kredytów oraz pożyczek zaciąganych przez spółkę partnerską.

Spółka komandytowa

Ten rodzaj spółki uznawany jest za najkorzystniejszą formę współdziałania podmiotów o kapitale zróżnicowanym.Ważnym walorem spółki komandytowej jest jej elastyczność, czyli innymi słowy komfortowe ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki wespół z prowadzeniem jej spraw. Celem powstania owego rodzaju spółki było uregulowanie kwestii podatkowych. Jeśli chodzi o przepisy prawne dotyczące tego rodzaju spółki kapitałowej, to mówi o nich ustawa z dnia 15 września 2000 roku KSH. Największą zaletą spółki komandytowej jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania finansowe spółki. Poszczególni wspólnicy odpowiadają wyłącznie w momencie przekroczenie górnej granicy kwoty ustalonej w umowie.

Spółka Z.O.O

Jedna z najpopularniejszych spółek kapitałowych. Możliwość utworzenia tego rodzaju spółki dotyczy jednego,bądź większej liczby podmiotów. Podobnie jak w przypadku poprzednich rodzajów spółek, przepisy dotyczące jej funkcjonowania reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Za finansowe zobowiązania spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele, zaś wierzyciel ma prawo dokonać egzekucji wyłącznie z majątku spółki i wyłącznie do wysokości kapitału zakładowego określonego umową. Umowa pomiędzy wspólnikami ma natomiast formę aktu notarialnego, co odróżnia ów rodzaj od pozostałych spółek kapitałowych. W konsekwencji oznacza to wyższe koszta utrzymania, przyda tu się też kancelaria które pomoże w sprawach formalnych. Kosztowna jest również kompleksowa księgowość dotycząca owego rodzaju spółki. Ciekawostkę stanowi fakt, że w spółkach o ograniczonej odpowiedzialności prezesa zarządu powołuje oraz odwołuje właśnie zarząd. Owa forma powstała w celu eliminacji odpowiedzialności majątkowej wspólników oraz ograniczenia odpowiedzialności majątkowej spółki.