Monthly Archives: Sierpień 2019

Porady prawne

kawa

Prawo jest jedną z tych dziedzin, z którą pomimo tego, że większość osób spotyka się na co dzień, to i tak nie do końca ją rozumie. W takich kwestiach warto więc zasięgnąć porady specjalistów, którymi w tym przypadku, są prawnicy. Ich doświadczenie i wiedza zdobyta, zarówno w czasie studiów, jak i późniejszych praktyk w kancelariach, pozwalają na dokładne zapoznanie się z konkretną sytuacją. Efektem pomocy wykwalifikowanego prawnika będą więc profesjonalne porady, dzięki którym udaje się uniknąć konfliktu z prawem.

(więcej…)

Prawo administracyjne – definicja

Prawo administracyjne to gałąź prawa regulująca relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwowymi oraz pomiędzy państwem a obywatelami. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze cechy charakterystyczne prawa administracyjnego. Zapraszamy do lektury!

Historia prawa administracyjnego 

Historia prawa administracyjnego (https://adwokat-kaliszewski.pl/prawo-administracyjne/) sięga końca XVIII wieku i jest związana z rewolucją francuską oraz z rozwojem prawa publicznego, który miał miejsce w państwach absolutyzmu oświeconego. Wszystkie te państwa bardzo dokładnie określały zasady i normy dotyczące życia społecznego. 

Prawo administracyjne – definicja 

Prawo administracyjne jest gałęzią prawa, która obejmuje zespół norm generalnie-abstrakcyjnych, które posiadają charakter materialny o mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym. Regulują one sytuacją prawną podmiotów, które nie są podporządkowane organom administracji publicznej. Wśród podstawowych cech charakterystycznych prawa administracyjnego wyróżnia się między innymi możliwość użycia środków przymusu państwowego w celu jego wyegzekwowania. 

Normy prawa administracyjnego mogą oddziaływać bezpośrednio oraz pośrednio. Bezpośrednio oddziałują przez ustanawianie w nich uprawnień obowiązków oraz uprawnień, których realizowanie podlega kontroli organów administracji państwowej. Oddziaływanie pośrednie ma miejsce za sprawą stosowanie norm za pomocą decyzji administracyjnych poszczególnych organów. 

Rodzaje prawa administracyjnego w Polsce 

Prawo administracyjne w naszym kraju dzieli się na kilka obszarów. Są one następujące:

  • prawo administracyjne procesowe – jest to prawo określające wytyczne dotyczące przeprowadzania postępowania administracyjnego
  • prawo administracyjne materialne – określa prawa oraz obowiązki obywateli oraz wszystkich organów administracji państwowej, 
  • prawo administracyjne ustrojowe – reguluje strukturę oraz zasady działania polskiej administracji. 

Ponadto, można wyodrębnić jeszcze prawo urzędnicze – dotyczy ono statusu funkcjonariuszy publicznych, czyli urzędników państwowych. 

Autor: Adwokat Michał Kaliszewski