Monthly Archives: Maj 2019

Aspekty prawne w przestępczości zorganizowanej

Spotykając się z frazą – „przestępczość zorganizowana” nie sposób nie słyszeć w tle motywu muzycznego z „Ojca Chrzestnego”. Jeden z najlepszych filmów w dziejach kinematografii nie tylko zrewolucjonizował kino, ale także ukazał od zakulisowej strony bandytyzm, któremu nie brak polotu i brutalności.

Mafia, układ, bezwzględność…

            Wszystko to splata się każdego dnia, ale niekoniecznie na naszych oczach. Żeby spróbować sobie wyobrazić w jaki sposób działają owe mechanizmy należałoby się przenieść do Polski lat 90’. Wówczas mieliśmy do czynienia z prawdziwym rozkwitem przestępczości zorganizowanej, choć niektórzy twierdzą, że słowo „mafia” jest w tym przypadku sporym nadużyciem.

            Uważa tak jeden z największych – w tamtym czasie gangsterów, który był związany z mafią pruszkowską. W jednym z wywiadów podkreślał on, że jeśli ową organizację określać mianem mafii, to jest to tak zwana mafia trzepakowa. Tego rodzaju ironizowanie jest dalece przesadzone, bowiem występki poszczególnych członków organizacji wielokroć były bezwzględne, ażeby nie powiedzieć bestialskie. O działania bandytów postanowiliśmy zapytać świadka tego rodzaju zdarzeń, który postanowił pozostać anonimowy.

„Lata 90’ w Polsce to czas reformacji, czyli okres w którym każdy szukał swego miejsca. Bandyterka była łatwym i szybkim łupem. Szybki łup, duży zysk – tak działały ówczesne organizacje związane z przestępczością. Niektóre dopuszczały się czynów patologicznych. Obcinanie palców w celu uzyskania okupu podczas porwania, czy egzekucje maszynowymi karabinami, a nawet podkładanie zdalnych bomb – tego typu procedery w pewnym momencie stały się porządkiem dziennym…”

Jak radzić sobie z przestępczością?

 Zapytaliśmy o to kancelarie adwokackie. Aby radzić sobie z szeroką skalą przestępczości zorganizowanej należało zmienić przepisy prawa. To właśnie z prawnej definicji wynika, iż przestępczością zorganizowaną nazywamy zjawisko kryminalne występujące w skali międzynarodowej. Szkopuł tu, że owego zjawiska nie da się ściśle ograniczyć ze stanem faktycznym przestępstwa. Tytułowy termin obejmuje zbiór poszczególnych przestępstw i posiada złożoną formę aspołecznych zachowań. Aspekty prawne dotyczące przestępczości zorganizowanej posiadają swoje odwołania zarówno w prawie krajowym (kodeks karny), jak i w prawie międzynarodowym.

Tradycje związane z przestępczością zorganizowaną są głęboko zakorzenione w wielu krajach. Oto najbardziej popularne przykłady :

– Meksyk (kartele narkotykowe)

– Włochy (mafie zakorzenione w kręgach rodzinnych)

– Stany Zjednoczone (uliczne gangi)

– Japonia (Yakuza – największa grupa zorganizowana w skali globu)