Monthly Archives: Grudzień 2018

Warianty spółek kapitałowych oraz ich charakterystyka – Część 2

W dzisiejszym artykule zaprezentujemy popularne warianty spółek kapitałowych pokrótce je charakteryzując.

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest wyjątkowo specyficzną formą spółki kapitałowej. Ów rodzaj służy wyłącznie do wykonywania tzw. zawodów wolnych. Z racji owej przynależności posiada ona wiele ograniczeń,a jednym z ważniejszych jest fakt, iż założyć mogą ją tylko osoby fizyczne,które pod względem prawa nie posiadają działalności gospodarczej. W tym przypadku mechanizm regulacji prawnych jest podobny do spółki jawnej, bowiem spółka partnerska znajduje swe przepisy prawa w Kodeksie Spółek Handlowych. Z owych przepisów warto odnotować prawny przymus umiejscowienia w nazwie firmy przynajmniej jednego nazwiska partnera. Zabieg ten można zauważyć na podstawie kancelarii adwokackich, które w swych nazwał posługują się powszechnym schematem – „Kowalski i Partnerzy”. W przeciwieństwie do spółek wymienionych w poprzedniej części artykułu współwłaściciele ponoszą odpowiedzialność zbiorową,czyli odpowiadają solidarnie całym swym majątkiem wyłącznie za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem zawodu wolnego. W praktyce dotyczy to przede wszystkim kredytów oraz pożyczek zaciąganych przez spółkę partnerską.

Spółka komandytowa

Ten rodzaj spółki uznawany jest za najkorzystniejszą formę współdziałania podmiotów o kapitale zróżnicowanym.Ważnym walorem spółki komandytowej jest jej elastyczność, czyli innymi słowy komfortowe ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki wespół z prowadzeniem jej spraw. Celem powstania owego rodzaju spółki było uregulowanie kwestii podatkowych. Jeśli chodzi o przepisy prawne dotyczące tego rodzaju spółki kapitałowej, to mówi o nich ustawa z dnia 15 września 2000 roku KSH. Największą zaletą spółki komandytowej jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania finansowe spółki. Poszczególni wspólnicy odpowiadają wyłącznie w momencie przekroczenie górnej granicy kwoty ustalonej w umowie.

Spółka Z.O.O

Jedna z najpopularniejszych spółek kapitałowych. Możliwość utworzenia tego rodzaju spółki dotyczy jednego,bądź większej liczby podmiotów. Podobnie jak w przypadku poprzednich rodzajów spółek, przepisy dotyczące jej funkcjonowania reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Za finansowe zobowiązania spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele, zaś wierzyciel ma prawo dokonać egzekucji wyłącznie z majątku spółki i wyłącznie do wysokości kapitału zakładowego określonego umową. Umowa pomiędzy wspólnikami ma natomiast formę aktu notarialnego, co odróżnia ów rodzaj od pozostałych spółek kapitałowych. W konsekwencji oznacza to wyższe koszta utrzymania, przyda tu się też kancelaria które pomoże w sprawach formalnych. Kosztowna jest również kompleksowa księgowość dotycząca owego rodzaju spółki. Ciekawostkę stanowi fakt, że w spółkach o ograniczonej odpowiedzialności prezesa zarządu powołuje oraz odwołuje właśnie zarząd. Owa forma powstała w celu eliminacji odpowiedzialności majątkowej wspólników oraz ograniczenia odpowiedzialności majątkowej spółki.


O zakazach dowodowych

            Zakazy dowodowe są niezwykle ważne w kontekście wprowadzania dowodów do procesu oraz posługiwania się nimi w całym procesie dedukowania i wyciągania wniosków podczas rozprawy, która ma za zadanie ustalić stan faktyczny i ukazać prawdę oraz, co niezwykle istotne, ukarać sprawców danego czynu. Dlatego warto wiedzieć jakie zakazy dowodowe występują oraz kiedy mogą być zastosowane.

Inicjatywa dowodowa

            Jeśli chodzi o sposób, w jaki wprowadza się dowód do procesu to może on przybierać różne postaci. Natomiast pewne jest, że inicjatywę, a więc i prawo do zgłaszania wprowadzenia dowodu do procesu sądowego mają nie tylko organy prowadzące, a więc sąd, ale także osoby uczestniczące w postępowaniu, a więc strony – prokuratura oraz oskarżony wraz z obrońcą. Warto jednak podkreślić, że za każdym razem to sąd decyduje o wprowadzeniu dowodu do rozprawy, a więc może to uczynić albo z urzędu, albo na wniosek którejś ze stron.

Zakaz dowodowy

            Zakazy dowodowe to normy prawne, które zabraniają przeprowadzenia dowodu w danej sprawie z określonych z góry warunków. Zakazy dowodowe i wprowadzania takowych do rozpraw są podyktowane między innymi ochroną godności i wolności człowieka czy obroną tajemnicy państwowej, zawodowej czy osób blisko spokrewnionych z oskarżonym. Wśród zakazów dowodowych możemy wymienić między innymi zakazy zupełne, które zakazują przeprowadzenia dowodu na jakąkolwiek okoliczność oraz zakazy niezupełne, które wydają takie zabronienie na daną okoliczność.

Zakazy zupełne

            Do zakazów zupełnych należą między innymi zasada niesądzenia jednej osoby za to samo ponownie, nie występowania przeciwko wyrokom konstytuowanego ustalenia innych organów sądowych czy  zakaz dotyczący dowodzenia czegokolwiek, co mogłoby wpłynąć na ujawnienie okoliczności powołania przez sąd świadka koronnego.

Zakazy niezupełne bezwzględne

            To takie zakazy, które nie mogą być uchylone. Tutaj mamy np. do czynienia z sytuacją niemożności przesłuchiwania niektórych osób, np. księdza na okoliczność tego, czego dowiedział się podczas spowiedzi, co jest zagwarantowaniem obywatelom swobody wyznawania religii. Często w ich skład wchodzą także zakazy wymuszane na świadku w sposób niezgodny z prawem podczas przesłuchania.

Dowiedz się więcej na:

Zakazy niezupełne względne

            To takie zakazy, które odnoszą się do danej osoby tylko w części. Chodzi tu między innymi o odmowę składania zeznań przez osoby bliskie oskarżonemu, jednak tylko takie, które przewiduje ustawa. Tymczasem można przesłuchiwać osoby niebędące już od jakiegoś czasu w związku z oskarżonym, mimo że w czasie popełnienia przez niego przestępstwa były one związane z oskarżonym. Tak samo jest w przypadku przesłuchiwania osób objętych tajemnicą zawodową, chyba że odpowiednie władze zezwolą na jej zdjęcie z osoby odpowiadającej.

            Kategoria zakazów dowodowych jest oczywiście dużo bardziej bogata i aby ją omówić należałoby się nad nią pochylić dużo bardziej, jednak ważne jest, aby umiejętnie korzystać z przysługującego prawa i wykorzystywać zakazy dowodowe na korzyść.


Przewożenie dziecka w foteliku – co warto wiedzieć?

Fotelik samochodowy dla dzieci to niezwykle ważne wyposażenie auta, które zapewnia bezpieczeństwo podczas wypadków i stłuczek. Odpowiednia jakość skutecznie ochroni dziecko w trakcie nieprzewidzianych sytuacji. Obowiązek przewożenia dziecka w foteliku spoczywa na rodzicach i prawnych opiekunach, a nie dopilnowanie tego może skutkować karą grzywny.

Prawo o dziecięcym foteliku samochodowym

Jeszcze do niedawna według prawa w foteliku miały obowiązek jeździć dzieci do 14 roku życia lub takie, które osiągnęły powyżej 150 cm wzrostu. W 2018 roku weszła nowelizacja tej ustawy, która wprowadziła bardzo poważną zmianę. Jeśli dziecko nie osiągnie wzrostu powyżej 150 cm, będzie musiało jeździć w foteliku do ukończenia 18. roku życia. I odwrotnie – jeśli Twoje dziecko w wieku 12 lat mierzy więcej niż 150 cm, może być przewożone bez fotelika. Obowiązek przewożenia dziecka dotyczy pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu osób, które maja co najmniej cztery koła (określane są symbolem M) oraz pojazdy samochodowe, które mają więcej niż osiem miejsc (kategoria M1). W nowelizacji ustawy Prawa o ruchu drogowym wskazane są również pojazdy opisane kategoriami N1, N2 i N3. Są to samochody przewożące ładunki.

Jaki fotelik wybrać?

Według polskiego prawa fotelik musi spełniać wymogi, które zostały określone w regulaminach EKG ONZ (Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych) oraz przepisach Unii Europejskiej.

Fotelik musi być odpowiednio dostosowany do wagi i wzrostu dziecka. Istnieje pięć grup, na które dzielą się foteliki:

  • Grupy 0 i 0+ – dla dzieci do 13 kg.
  • Grupa I – dla dzieci od 9 do 18 kg.
  • Grupa II – dla dzieci od 15 do 36 kg.
  • Grupa III – dla dzieci od 22 do 36 kg.

Należy pamiętać, że wiek dziecka nie ma w tej kwestii znaczenia i wyłącznie waga i wzrost powinny być wyznacznikiem. W niektórych przypadkach zdarza się jednak tak, że dziecko nie musi jechać w foteliku i ma to miejsce wtedy, kiedy dziecku mierzącemu więcej niż 135 cm przez wzgląd na masę fotelik nie zapewnia bezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie, może przynieść negatywne skutki. Należy jednak pamiętać, że tek przewożone dziecko musi być zapięte pasami.

Cechy dobrego fotelika

Prawo ruchu drogowego reguluje pewne zakazy dotyczące przewożenia dziecka, jednak w kwestii samego fotelika pozostawia rodzicom i opiekunom prawnym dużą dowolność. Wiele kampanii jednak nawołuje, by dziecko jak najdłużej przewozić tyłem do kierunku jazdy. Specjalne foteliki z systemem Isofix pozwala zamontować w ten sposób fotelik w dużo łatwiejszy i szybszy sposób. Konieczne jest zwrócenie uwagi na to, jak wybrany model fotelika wypadł w tzw. crash testach. Oprócz możliwości przewożenia dziecka tyłem, fotelik powinien mieć solidną konstrukcję, wykonaną z wysokiej jakości plastiku oraz materiałów. Oprócz bezpieczeństwa konieczne jest  również zapewnienie wygody i komfortu podczas jazdy. Fotelik powinien mieć regulowany zagłówek i podłokietniki, dzięki czemu będzie mógł być wykorzystany przez dłuższy czas.

Przy współpracy z http://torun-adwokat.com/ .