Warianty spółek kapitałowych oraz ich charakterystyka – Część 2

W dzisiejszym artykule zaprezentujemy popularne warianty spółek kapitałowych pokrótce je charakteryzując.

Spółka partnerska

Spółka partnerska jest wyjątkowo specyficzną formą spółki kapitałowej. Ów rodzaj służy wyłącznie do wykonywania tzw. zawodów wolnych. Z racji owej przynależności posiada ona wiele ograniczeń,a jednym z ważniejszych jest fakt, iż założyć mogą ją tylko osoby fizyczne,które pod względem prawa nie posiadają działalności gospodarczej. W tym przypadku mechanizm regulacji prawnych jest podobny do spółki jawnej, bowiem spółka partnerska znajduje swe przepisy prawa w Kodeksie Spółek Handlowych. Z owych przepisów warto odnotować prawny przymus umiejscowienia w nazwie firmy przynajmniej jednego nazwiska partnera. Zabieg ten można zauważyć na podstawie kancelarii adwokackich, które w swych nazwał posługują się powszechnym schematem – „Kowalski i Partnerzy”. W przeciwieństwie do spółek wymienionych w poprzedniej części artykułu współwłaściciele ponoszą odpowiedzialność zbiorową,czyli odpowiadają solidarnie całym swym majątkiem wyłącznie za zobowiązania spółki związane z wykonywaniem zawodu wolnego. W praktyce dotyczy to przede wszystkim kredytów oraz pożyczek zaciąganych przez spółkę partnerską.

Spółka komandytowa

Ten rodzaj spółki uznawany jest za najkorzystniejszą formę współdziałania podmiotów o kapitale zróżnicowanym.Ważnym walorem spółki komandytowej jest jej elastyczność, czyli innymi słowy komfortowe ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki wespół z prowadzeniem jej spraw. Celem powstania owego rodzaju spółki było uregulowanie kwestii podatkowych. Jeśli chodzi o przepisy prawne dotyczące tego rodzaju spółki kapitałowej, to mówi o nich ustawa z dnia 15 września 2000 roku KSH. Największą zaletą spółki komandytowej jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania finansowe spółki. Poszczególni wspólnicy odpowiadają wyłącznie w momencie przekroczenie górnej granicy kwoty ustalonej w umowie.

Spółka Z.O.O

Jedna z najpopularniejszych spółek kapitałowych. Możliwość utworzenia tego rodzaju spółki dotyczy jednego,bądź większej liczby podmiotów. Podobnie jak w przypadku poprzednich rodzajów spółek, przepisy dotyczące jej funkcjonowania reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Za finansowe zobowiązania spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele, zaś wierzyciel ma prawo dokonać egzekucji wyłącznie z majątku spółki i wyłącznie do wysokości kapitału zakładowego określonego umową. Umowa pomiędzy wspólnikami ma natomiast formę aktu notarialnego, co odróżnia ów rodzaj od pozostałych spółek kapitałowych. W konsekwencji oznacza to wyższe koszta utrzymania, przyda tu się też kancelaria które pomoże w sprawach formalnych. Kosztowna jest również kompleksowa księgowość dotycząca owego rodzaju spółki. Ciekawostkę stanowi fakt, że w spółkach o ograniczonej odpowiedzialności prezesa zarządu powołuje oraz odwołuje właśnie zarząd. Owa forma powstała w celu eliminacji odpowiedzialności majątkowej wspólników oraz ograniczenia odpowiedzialności majątkowej spółki.


Statystyki dotyczące zaginięć są zatrważające

Niestety, ale każdego roku na całym świecie znikają miliony ludzi rocznie. Policja załamuje ręce, gdyż nie ma aż tylu funkcjonariuszy, którzy mogliby się w szczególny sposób zająć każdym przypadkiem. I tak wiele spraw jest prowadzonych równocześnie, portrety zaginionych osób są znane wielu pracownikom policji, jednakże ich możliwości nie są nieograniczone. Są sytuacje, kiedy pewne aspekty w danej sprawie zostaną pominięte, czy to ze zwykłej nieuwagi (należy pamiętać, że policjanci też są tylko ludźmi i również mają prawo do błędu), czy z braków kadrowych, jednakże trzeba pamiętać, że nie robią tego celowo. Oczywiście zdarzają się przypadki nieuczciwości, kiedy skorumpowane jednostki utrudniają śledztwo, ale to już są osobne przypadki, które mogą mieć miejsce praktycznie wszędzie. Z reguły każdemu funkcjonariuszowi policji zależy na odnalezieniu zaginionej osoby. (więcej…)


Koncesja na sprzedaż alkoholu – co warto o niej wiedzieć?

butelki

Każdy – początkujący przedsiębiorca, który wiąże swe nadzieje z szeroko rozumianą branżą gastronomiczną powinien zacząć od spełnienia wszelkich warunków formalnych. Jednym z najważniejszych jest uzyskanie koncesji na alkohol – innymi słowy pozwolenia, które daje możliwość zgodnej z prawem sprzedaży napojów alkoholowych. Uzyskanie tego rodzaju zgody wbrew pozorom nie jest skomplikowanym procesem. Niestety w owej sielance tkwi pewien szkopuł, a mianowicie – koszta. Systemy płatności związanych z koncesją – jej uzyskaniem oraz przedłużaniem są dość skomplikowane i przytłaczające. W dzisiejszym artykule zgromadziliśmy najważniejsze informacje dotyczące tego procesu. Zapraszamy do lektury! (więcej…)


Prawnicy, którzy będą się liczyć w przyszłości

dokumenty

Jest kilka takich cech, co do których zgodnie z dynamiką zmian społecznych, prawnicy powinni się stosować. Jeśli ktoś chce obecnie związać się z branża prawnicza, warto może przyjrzeć się z bliska jakie to obszary i następnie zweryfikować, jakie działania podjąć, aby faktycznie móc potem się liczyć na rynku. (więcej…)


Dlaczego usługi prawnicze w Polsce mają się tak dobrze?

stos

Warto zauważyć pewna istotną tendencję – mianowicie, coraz więcej prawników i adwokatów działa na polskim rynku. v (więcej…)


Czemu nie chcesz iść do prawnika?

To jedno z najczęstszych zjawisk, gdy ktoś ma problem natury prawnej. Zacieranie i zamiatanie pod dywan tematu, który z pomocą profesjonalisty mógłby być przecież rozwiązany w błyskawicznym trybie. Tymczasem jednak, zamiast się konkretnie zabrać za rozwiązanie, mamy do czynienia z bardzo, ale to bardzo odwrotną sytuacją. No taką, której po prostu nie sposób jakoś sensownie opisać. To znaczy- mamy do czynienia z bardzo, ale to bardzo konkretnymi rozwiązaniami. Czyli takimi, które w pierwszym odruchu będą rzeczywiście udowadniać nam, że do tematu można podejść profesjonalnie. (więcej…)


Dobry adwokat – jak właściwie go znaleźć?

prawnik

Nie jest dzisiaj tajemnicą, że wybór adwokata powinien być kwestią dobrze przemyślaną. Wynika to chociażby z faktu, ze adwokaci wykonują różne czynności, mają przecież mocno różniące się od siebie specjalizacje. Ważne jest też to, że mają odmienne style oraz strategie, jeśli chodzi o postępowanie na sądowej sali. (więcej…)


Jakimi zagadnieniami zajmuje się rozumiane szeroko prawo cywilne?

Prawo cywilne – czy dotyczy wojskowych będących w cywilu? A może innych funkcjonariuszy mundurowych, którzy również przebywają gdzieś w cywilu? Żarty na bok, nic bardziej mylnego. Prawdę powiedziawszy trzeba wziąć tu pod uwagę, że mamy do czynienia z bardzo wieloma normami prawnymi interakcji – tak zwanych stosunków, ujętych w prawnie obowiązujące normy.
prawo-ksiazki (więcej…)


7 cech dobrego prawnika

Przedstawicieli zawodów prawniczych muszą mieć określone cechy, które pomagają im we właściwym, skutecznym wykonywaniu obowiązków. Jest ich wiele, a całkiem niemałą część tychże cech można odnieść do przedstawicieli nieprawniczych profesji.

prawnik-biuro (więcej…)


Kiedy rozwód a kiedy separacja?

Rozpad małżeństwa jest zawsze bardzo trudnym przeżyciem dla obu stron, niezależne od tego, z jakiej przyczyny dane małżeństwo się zakończyło. Decyzja o definitywnym rozstaniu dwojga osób mających rodzinę wymaga zastanowienia i rozwagi, ponieważ niesie ona ze sobą szereg rożnych konsekwencji, które mogą być naprawdę bardzo poważne. Sytuacja przedstawia się jeszcze trudniej, gdy ze związku małżeńskiego są dzieci. Dla nich rozpad małżeństwa rodziców to wydarzenie bardzo trudne i na pewno dość bolesne.

mediacje o podział majątku
(więcej…)